Mobirise

Mieke Louwette

jurist 
erkend bemiddelaar

Mieke studeerde rechten en heeft jarenlange ervaring in sociaaljuridische hulp rond scheiding.
Ze volgde in 2007-2008 het postgraduaat ‘bemiddeling in familiezaken’ en werd door de federale bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar.

Ze werkt deeltijds als jurist bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant.
Daar ondersteunt ze zowel cliënten als professionals rond scheidingsvragen.
Daarnaast werkt ze als familiaal bemiddelaar in haar thuispraktijk,
geeft ze les aan de UCLL in het postgraduaat ‘bemiddeling in familiezaken’ en
geeft ze consult en vorming aan scheidingsprofessionals.

mieke.louwette@gmail.com

Bleydenberglaan 20, 3012 Leuven
Ondernemingsnummer: 0806.203.127
html5 templates